0 Votes

Eredmények

Last modified by Hamid Richard Allili on 2023/04/06 10:47

Tartalomjegyzék


Nagyítás-független eredményértékek

Újdonságként, az eredmény számértékek a modelltérben és a dokumentációban nagyítástól függő vagy nagyítástól független betűmérettel jeleníthetők meg (Beállítások > Megjelenítés > Eredmény > Eredményérték).

ered3.png


Eredmény-grafikon új megjelenítési lehetőségei

A FEM-Design 22 eredmény-megjelenítése a következő újdonságokkal bővült:

 • Egy grafikon komponensei irány (x / y / z) és előjel (pozitív / negatív) szerint színezhetők.
 • A komponenshez tartozó eredményérték a komponens színével jelenhet meg.

Ezek az új megjelenítési módok a következő eredménytípusokhoz érhetőek el:

 • Konvertált terhek
 • Reakcióerők
 • Kapcsolati erők
 • Nevesített metszetek eredői
 • Acélkapcsolati erők

ered6.png


Automatikus eredményértékek megjelenítési beállításai

Mostantól az automatikusan megjelenített eredményértékekhez is elérhetőek saját megjelenítési beállítások.

Ha az Alkalmazás az aktuális eredményre opció nem aktív, akkor a megjelenítési módosítások csak az újonnan generált számértékekre lesznek hatással. A már meglévő számértékek megjelenése utólag a Manuális eredményérték parancs Tulajdonságok funkciójával módosítható.

ered7.png


Földrengés-eredmények új összegzési szabályai

A szeizmikus maximum-számítások esetén a Nevesített metszet-eredményekre megadható, hogy a földrengésszámítás eredményeinek összegzése mi alapján történjen:

 • Igénybevételek szintjén: az eredő eredmény a vizsgált héjban összegzett igénybevételek integrálásából adódik.
 • Eredők szintjén: az eredők alakonként és irányonként külön-külön számítódnak a megfelelő héj igénybevételekből; majd az összegzési szabály ezekre az eredőkre lesz alkalmazva.

ered8b.png


Mértékadó tehercsoport kombináció kiíratás

Egy új opciónak köszönhetően, mostantól tehercsoportok maximuma eredmények esetén is kiírathatjuk a numerikus eredményértékek mellett, hogy melyik mértékadó terhelési eset kombinációból származik az adott számérték. Ezt az Extra infó megjelenítése opciót a Manuális eredményérték parancs beállításai között találjuk.

ered9.png


Egyedi eredmény címkék

A FEM-Design 22 egy vadonatúj eredménymegjelenítéssel rendelkezik, amellyel egyedi eredménycímkékkel jeleníthetjük meg a rudakat, támaszokat és kapcsolat-objektumokat a modelltérben és a dokumentációkban egyaránt. A címkék teherkombinációk illetve tehercsoportok maximuma eredményeket tartalmazhatnak, pl. egyidejű reakcióerőket, igénybevételek és elmozdulásokat összes komponensük listázásával.

Ered11.png

Az új Egyedi eredmény címke könyvtár funkció Analízis és tervezési módokban érhető el az Eredmény segédobjektumok között.

ered12.png

Az egyedi eredménycímke a következő sortípusok kombinációjával hozható létre:

 • Azonosító: automatikusan kiíródik azon objektumok (rúd/támasz/kapcsolat) azonosítója, amelyekre a kért eredmények elérhetőek.
 • Szöveg: bármilyen szövegtartalommal ellátható; üres érték esetén üres sorelválasztóként működik.
 • Eredmény: az adott számításhoz és objektum típushoz elérhető eredmények listájából lehet a megfelelőt kiválasztani.

ered13c.png

Az objektum Azonosító és az Eredmény értékek soronként kiegészíthetők egy tetszőleges (pl. magyarázó) előtag szöveggel (Szöveg oszlop). Az eredményre megjeleníthető a mértékegység, illetve beállítható megjelenítendő tizedesjegyek száma.

ered14.cpng.png

Az Egyedi eredmény címkék modelltérben és dokumentációban való megjelenését (pl. szín, betűstílus, méret) a Manuális eredményérték parancs Alapbeállításai adják, melyek utólag a parancs Tulajdonságok funkciójával módosíthatók. Az egymást fedő eredmény címkék automatikusan egymásmellé rendezhetők az Automatikus eredményérték-elrendezés paranccsal (Eszközök menü) és/vagy manuálisan az Mozgatás paranccsal (Módosítás menü).

ered15.png

A könyvtárban létrehozott és tárolt Egyedi eredmény címkék a Gyorsmenü Eredmények listájából érhetőek el, így bármikor kiválaszthatjuk a és megjeleníthetjük a megfelelőt a modelltérben ill. a Dokumentációban, bármely más típusú eredményhez hasonlóan.

ered14b.png


Konvertált teher eredmények teherkombinációkra

Eddig a Konvertált terhek (a burkolatokról átadódó erők) csak terhelési esetekre voltak megjeleníthetők és listázhatók. A FEM-Design 22-ben teherkombinációkra is elérhetőek ezek a funkciók a Konvertált terhekre.

ered10.png

 

Tags:
Copyright 2023 StruSoft AB
FEM-Design Wiki