0 Votes

Terhek

Last modified by Hamid Richard Allili on 2023/04/04 16:41

Tartalomjegyzék


Teherszűrés érték alapján

Újdonságként lehetőségünk van a modelltérben gyorsan leszűrnünk és kijelölnünk terheket típusuk és intenzitás értékük alapján a Gyorsmenü Szűrő eszközével.

teher1.png


Pszí tehercsoport tényező

A FEM-Designban, a hídmérnökök számára fontos forgalmi terheket egy olyan esetleges tehercsoporttal lehet figyelembe venni, amely az összes terhelési modellt terhelési esetekként (vagy mozgó terhelésnél alcsoportonként) tartalmazza. A különböző hatásokat a tehercsoport részelemei közötti egyéni kapcsolatok (hatáskombinációk) hozzák létre, ahol minden egyes kapcsolat egy forgalom-teherhatásnak minősül (pl. „gr11” a vasúti hidaknál). A következő ábra egy kétvágányú vasúti forgalmi teher megadására mutat példát.

TCS0.png

Az EN 1990 A2 szabvány szerint a hatáskombinációknál (teherbírási vagy használhatósági) minden egyes forgalmi tehernek eltérő egyidejűségi tényezője (Pszí) lehet. Ezeket a tényezőket mostantól a Terhelési esetek kapcsolata  párbeszédablakban, az új „Pszí értékek” oszlopban adhatjuk meg, az eredeti tehercsoport Pszí értékeit felülírva.

TCS1.png

Egy üres Pszí érték cella azt jelenti, hogy a tehercsoport eredeti Pszí értékei kerülnek felhasználásra a teherkombináció-generálás illetve tehercsoport maximum-számítások során.

Új Pszí értékeket a kívánt cellára kattintva megjelenő párbeszédablakban adhatunk meg. Értékek megadhatók manuálisan vagy az EN 1990 szabvány A2.1, A2.2 és A2.3 táblázataiból kiválasztva. Az OK gombra kattintás után az új Pszí értékek megjelennek a táblázat cellájában {Pszí0, Pszí1, Pszí2} formátumban.

TCS2.png

Megjegyzések

 • Egy „Pszí érték” cellában a Delete gombot használva visszaállítható az eredeti tehercsoport Pszí alapértéke. Más cellákon a Delete gombra kattintva a teljes hatáskombinációs sor törlődik.
 • A másolás/beillesztés funkciók is működnek a „Pszí érték” cellák között.

Továbbfejlesztett tehercsoport-képzés

A teherkombinációk generálása és a tehercsoportok maximum számítása általában az EN 1990:2011 előírásain alapul. Vannak azonban olyan esetek, amikor tehercsoportokon belül egyedi, más előírás szerinti hatáskombinációkat szeretnénk létrehozni (pl. finn és dán Nemzeti Melléklet, svéd EKS11, EQU vagy STR/GEO A1.2 (C) kombinációk, stb.). Erre a feladatra a FEM-Design 22 lehetőséget ad egy új, ún. "Egyedi" automatikus kombináció-generálási móddal.

Loadgroup-1.png

A Megadás gombra kattintva megjelenik egy táblázatos felület (Tehercsoport kombinációk) a kombinációs szabályok létrehozásához illetve kiválasztásához. Egy szabályt egy sor jelöl, és a manuális megadás mellett automatikusan is generáltatható egy elérhető szabályozás kiválasztásával a Generálás > gombra kattintva megjelenő listában. A Törlés gombra kattintva táblázatban szereplő összes kombináció törlődik.

Loadgroup-2.png

A kombinációs táblázat egyes elemeinek jelentése:

 • Név: a kombináció egyedi neve, mely nincs hatással a számításokra.
 • Határállapot: minden szabályt hozzá kell rendelni a cellára kattintva megjelenő listában szereplő hat különböző határállapot egyikéhez (pl. Rendkívüli).
 • S (Státusz): minden tehercsoportra elérhető háromállású opció:
  • Kötelező: az aktuális szabály szerint generált kombinációban (a táblázat sora) az ilyen státuszú tehercsoport a kiválasztott tényezőjével lesz figyelembe véve.
  • Opcionális: az ilyen státuszú tehercsoport a kombinációk generálásában a kiválasztott és zérus tényezővel is részt vehet.
  • Inaktív: az ilyen státuszú tehercsoport nem vesz részt a kombinációban (cellája szürkével színezett).
 • (Indikátor): csak esetleges tehercsoportokra elérhető háromállású opció:
  • Általános: az opciónak nincs különösebb, extra hatása a kombinációkra.
  • Kiemelt: ha az ilyen típusú terhelési csoport státusza Opcionális, és a kombináció zérus tényezővel jön létre, akkor a többi Egyidejű esetleges tehercsoport csak zérus tényezővel lesz figyelembe véve beállításaiktól függetlenül. Minden más esetben a kombináció a Kiemelt és az Egyidejű tehercsoportok alapján jön létre státuszuk szerint.
  • Egyidejű: ezen terheléscsoportok teherkombináció-generálását részben a Kiemelt tehercsoport vezérli.
 • A tehercsoport neve magát a csoportot képviseli a kétféleképpen megadható tényezővel:
  • Tényező-kiválasztás a cellára kattintott listában szimbolikus névvel megjelenő tényező listából (pl. Gamma_G_Sup állandó típusú tehercsoportokra). Így a teherkombináció-generáláshoz a tehercsoport ténylegesen beállított tényezői lesznek figyelembe véve (pl. Gamma_G_Sup esetén 1.35 a kedvezőtlen tényező a normál kombinációkra, és ezzel a tényezővel lesz a tehercsoport alkalmazva).
  • Numerikus értékkel (pl. 0.5) megadott tényező, mellyel a tehercsoport képviseli magát a kombináció-generálásban függetlenül a tehercsoport fő beállításaitól.
    

Korlátozások

 • A földrengés típusú csoport mindig Inaktív kell legyen, kivéve a Földrengés határállapotot, ahol Kötelező státusszal kell rendelkezzen.
 • A Rendkívüli határállapotú kombinációnak legalább egy nem-Inaktív rendkívüli típusú tehercsoportot kell tartalmaznia.
 • Rendkívüli tehercsoportok csak Rendkívüli határállapotú kombinációban lehetnek aktívak.
 • A teherbírási és használhatósági határállapotú kombinációknak legalább egy nem-Inaktív állandó-, feszültség- vagy esetleges-típusú tehercsoportot kell tartalmaznia.
 • Állandó- és feszültség-típusú teherecsoportok esetén a Gamma_G_Sup_Accidental, Gamma_G_Inf_Accidental és Gamma_P_Accidental tényezők csak Rendkívüli határállapotokra elérhetőek.
 • Inaktív esetleges tehercsoport nem lehet Kiemelt.
 • Egy sor legfeljebb egy Kiemelt tehercsoportot tartalmazhat.
 • Az az esetleges tehercsoport, amelyik nem lehet kiemelt (lásd a Lehetséges kiemelt teher opciót a Tehercsoportok párbeszédablakban, a Tehercsoport adatok alatt) kombinációban sem lehet Kiemelt indikátorú.
 • A használhatósági határállapotú kombinációkban figyelmen kívül hagyott esetleges tehercsoportoknak (lásd a Kihagyás Használhatósági Teherkombinációban opciót a Tehercsoportok párbeszédablakban, a Tehercsoport adatok alatt) a használhatósági határállapotú kombinációkban Inaktív státuszúaknak kell lenniük.
 • Új csoport felvételekor vagy meglévő csoport típusának megváltoztatásakor a csoport cellái Inaktív, Általános és Tényező nélküli értékeket vesznek fel,  kivéve, ha mind a csoport, mind a határállapot földrengés-típusú: ekkor a csoport Kötelező státuszú és Gamma_S tényezőjű lesz.

Megjegyzés

 • A másolás/beillesztés funkciók működnek a táblázatban. A beillesztett adat érvényessége az OK-ra kattintva lesz leellenőrizve.
Tags:
Copyright 2023 StruSoft AB
FEM-Design Wiki