92997_-_flag_sweden.png Swedish climate database

Ett program som snabbt och effektivt beräknar koldioxidavtrycket hos din FEM-Design-modell. Materialens koldioxidpåverkan hämtas från Boverkets klimatdatabas. Ta informerade designbeslut på sekunder!

https://fem-climate.strusoft.com/

Tags: FEM-Climate
Copyright 2022 StruSoft AB
FEM-Design Wiki