0 Votes

Együttműködés

Last modified by Hamid Richard Allili on 2023/04/06 11:02

Tartalomjegyzék


IDEA StatiCa kapcsolat

A FEM-Design 22 egy új modelkapcsolatot kínál az acélszerkezet-tervezők és szerkesztők számára, mely intelligens kapcsolatot tesz lehetővé a FEM-Design és az IDEA StatiCa között. A kapcsolattal FEM-Design 3D-s acélszerkezetek, vagy akár csak kiválasztott egymáshoz kapcsolódó acélrudak és azok lineáris vagy nemlineáris teherkombinációs igénybevételi eredményei adhatók át adatveszteség nélkül az IDEA StatiCa számára, hogy ott elvégezhető legyen az acélkapcsolatok részletes tervezése és ellenőrzése.

Ez a dedikált kapcsolat felgyorsítja az acélkapcsolatok tervezését és dokumentálását az IDEA StatiCa 250 beépített kapcsolat-kialakítás sablonjának és több, mint 10 000 konfigurációjának, valamint a gyártási és nyersanyagköltségek optimalizálásának köszönhetően.

A kapcsolatról részletesen itt olvashat: IDEA StatiCa kapcsolat

image-20230122192106-12.png


Allplan kapcsolat

A FEM-Design 22 egy új modelkapcsolatot kínál a vasbetonszerkezet-tervezők és szerkesztők számára, mely intelligens kapcsolatot tesz lehetővé a FEM-Design és a Nemetschek Allplan között. Míg a teherhordó szerkezeti objektumok parametrikus cseréje a két program között IFC-n keresztül történik, ez az új kapcsolat lehetővé teszi a FEM-Design-ban rudakban és héjakban tervezett 3D vasalás intelligens, szerkeszthető objektumokként történő átadását az Allplan számára.

Ez a dedikált kapcsolat felgyorsítja a vasalásszerkesztés és dokumentálási folyamatát azáltal, hogy az Allplan projektek számára bemenetet szolgáltat a FEM-Design számított vasalás geometriájával és paramétereivel (acélbetét anyagminőség, vasátmérő, vaskiosztás, betontakarás, toldás stb.).

A kapcsolatról részletesen itt olvashat: Allplan kapcsolat

inter-1.png


IFC import és export újdonságok

image-20230122190308-5.png

Building Element Proxy objektumok importja

Előfordulhat, hogy egyes alkalmazások, akár csak projekt-függően, úgy exportálnak IFC fájlba épületszerkezeti elemeket, hogy azok nem kapnak funkciójuknak megfelelő típusbesorolást (például IfcColumn, IfcBeam, IfcPlate stb.). Ezeket általában ún. IfcBuildingElementProxy objektumként exportálják. Mostantól a FEM-Design képes beolvasni IfcBuildingElementProxy elemeket vagy referencia rajzi objektumokként vagy egy általunk megadott közös típusú analízis objektumként. Például az összes IfcBuildingElementProxy objektum beimportálható a szinte minden pozíciójú hasábot leképező FEM-Design Plate (héj) objektumként, majd az importot követően az objektumok típusa egyszerűen módosítható az analízisben betöltött szerepüknek és pozíciójuknak megfelelően a Konvertálás funkció segítségével (lásd a következő ábrát, ahol a függőleges Lemezek Falakká illetve a kisméretűek Oszlopokká lettek átkonvertálva egyetlen lépésben, egyetlen kattintással).

inter-2.png

Referencia objektumok továbbfejlesztett importja

Vannak olyan épületelemek, amelyek nem töltenek be teherhordó szerepet, de hasznos referenciák pl. terhek megadásához. Ilyenek pl. a lépcsők (IfcStair), függönyfalak (IfcCurtainWall), liftek és mozgólépcsők (IfcTransportElement). Ezek geometriai leírása az IFC sémában igen változatos és komplex lehet. Az új FEM-Design minden zárt szilárdtest vagy héjgeometriájú objektumot képes referencia-, ún. rajzobjektumként beolvasni, és az „IFC Import – Referencia” rajzi fólián tárolni. A burkolat típusú objektumoknál (IfcCovering) lehetőségünk van a referencia-típusú import helyett FEM-Design Burkolat objektum-koverzióra is (melyekkel teherátadás modellezhető a hozzájuk kapcsolódó tartószerkezetekre).

A továbbfejlesztett test-geometria támogatásnak köszönhetően a FEM-Design megbízhatóan meg tudja mutatni az import konverziós eredményeit is (Eredeti IFC geometriák importja testként is (IFC Eredmény) funkció).

inter-3.png

Igazítás a FEM-Design projekt origóhoz

A BIM-projektekben gyakori, hogy az épületeket vagy azok helyszínét (telek) egy felmérési ponthoz vagy egy ún. nemzeti viszonyítási ponthoz (National datum) képest adják meg. Emiatt a szerkezeti objektumok nagy (pl. kilométeres nagyságú) távolságokkal vagy koordinátákkal rendelkezhetnek, ami pontatlanságokhoz vezethet mind a geometriai leírásokban, mind az analízis és tervezési számításokban. Ennek elkerülése érdekében ajánlatos a modellt a FEM-Design origóhoz közel (1 km-en belül) elhelyezni.

Egy új importálási opciónak köszönhetően (a Projekt beállításoknál) a modell (befoglaló doboza alapján) automatikusan a FEM-Design globális/projekt origóba mozgatható, ha az az IFC fájlban egy megadott távolságon (pl. 1 km) kívül helyezkedik el.

inter-4.png

Továbbfejlesztett fizikai test export

A FEM-Design projektekben minden analitikus objektumnak van egy ún. fizikai test reprezentációja. Az objektum méretei (pl. vastagság, keresztmetszet) mellett a fizikai test fő meghatározói a rudak és héjak fizikai külpontossága és a héjak fizikai kiterjedése. IFC export esetén minden analitikus objektum geometriáját a fizikai teste adja, azzal lesznek az IFC fájlokban leírva. 

INTER-5.png

Színhű export

Mostantól a FEM-Design az analitikus objektumokat az aktuális, exportálási nézetben látható (kitöltési) színű fizikai testével exportálja az IFC fájlba. Ezzel több vizuális információval adhatjuk át modelljeinket más programok és szakágak számára (pl. az egyes színek más-más vastagságú vagy anyagú objektumokat reprezentálnak) . A FEM-Design programban egy objektum aktuális megjelenési színe a következő módszerek egyikével állítható be:

  • az objektum típusának megfelelő fólia színe (ez adja az alapértelmezett objektum színt),
  • kitöltési szín módosítása a Megjelenésváltoztatás eszközzel (Módosítás menü),
  • kitöltési szín beállítása paraméterértékek (pl. Azonosító, Építési állapot, vastagság, keresztmetszet, anyag) alapján a Színséma eszközzel (Eszközök menü, lásd a következő ábrán).

image-20230122190308-10.png


SAF import újdonságok

image-20230122185944-3.png

Minden szelvény-típus támogatása

A FEM-Design minden, a SAF sémában megengedett, rúdkeresztmetszet definíció típus beolvasását támogatja:

Megjegyzések:

  • A korábbi FEM-Design verziók csak a Manufactured és a kör, illetve téglalap Parametric keresztmetszeteket olvassák.
  • A Manufactured típus esetében, mivel nem tartalmaz geometriai leírásokat, mindig névegyeztetés történik a SAF-ben tárolt „Profil” név és a FEM-Design Keresztmetszet könyvtárában található nevek között. A leképezés alapja az automatikus névfelismerés, mely felülírható vagy bővíthető egy általunk szerkeszthető profil-társítási sablonfájllal. Ha nem található egyezés, akkor a sablonban megadott (*-gal jelölt) helyettesítő keresztmetszet kerül felhasználásra: C:\Users\"felhasználó neve"\AppData\Roaming\Strusoft\FEM-Design 22\femdata\safnames.xlsx
  • A Parametric, a General és a Compound keresztmetszeteket a FEM-Design mindig új keresztmetszetekként állítja elő a SAF fájlból tárolt nevek alapján, és az Alkalmazott szelvények között tárolja.

Tehercsoportok importja

A terhek, terhelési esetek és teherkombinációk importja kiegészült a terheléscsoportok importjával és natív/szerkeszthető FEM-Design tehercsoportokká való konverziójával.

A SAF StructuralLoadGroup meghatározza, hogy mely terhelési eseteknek lehet, kell illetve melyeknek nem lehet egyszerre működnie. Mindegyik tehercsoport állandó vagy változó terhekre alkalmazható. Az állandó és változó terhek nem szerepelhetnek ugyanabban a tehercsoportban.


StruXML újdonságok

image-20230122190012-4.png

Nevesített pont (Result point) egy eredmény segédobjektum, amelyek analitikai modell-objektumok (pl. rúd, héj, támasz) egy-egy kiválasztott pontját (pl. kritikus pont) rögzíti analízis és tervezési eredmények megjelenítése, listázása és dokumentálása céljából. Mostantól a Nevesített pontok is tárolhatók és leírhatóak .struxml fájlokban, így API paranccsal is létre lehet őket hozni.

image-20230122185731-2.png