Show last authors
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 (% style="text-align:justify" %)Az IFC (Industry Foundation Classes) egy nyílt kódú, semleges (fejlesztő cég független) adatcsere-formátum. Az egyes épülettervező szakágak közötti fizikai modell-megosztáshoz fejlesztették ki. Az IFC formátum ISO tanúsítvánnyal rendelkezik, és a buildingSMART (korábban IAI, International Alliance for Interoperability) független szövetség fejleszteti és tartja fenn (bővíti és javítja).
3
4 (% style="text-align: justify;" %)
5 (% style="text-align:justify" %)Az IFC formátumban érkező, építészek és tartószerkezeti szerkesztők által megalkotott térbeli elemeket a FEM-Design képes a számítások és tervezési folyamatok bemenő adatainként felhasználni.
6
7 (% style="text-align: justify;" %)
8 (% style="text-align:justify" %)Az IFC-n belül egy úgynevezett „Model View Definition” (MVD) fejezetek (részhalmazok) definiálják, hogy egy IFC modell milyen adatokat és elemeket tartalmazzon a szakágak közötti együttműködés céljától függően. A szerkezet-analízis szoftverek számára, mint a FEM-Design, a fizikai modellátadást  a legmegfelelőbben leíró MVD-k a következők: "(%%)IFC2x3 Coordination View" (legelterjedtebb, és a későbbiek vegyes kombinációja), "IFC4 Reference View" (referencia testek megosztása) és "IFC4 Design Transfer View" (lehetőség szerint parametrikus elemek megosztása)(% style="text-align:justify" %).
9
10 (% style="text-align:center" %)
11 [[image:IFC logo.png||height="150" width="150"]]
12
13 (% class="box infomessage" style="text-align: justify;" %)
14 (((
15 Az összes IFC MVD-ről részletes listát és leírást a következő [[buildingSMART oldalon >>url:https://technical.buildingsmart.org/standards/ifc/mvd/mvd-database/]] találhat.
16 )))
17
18
19 (% id="HContents" %)
20 Tartalomjegyzék:
21
22 {{toc start="2"/}}
23
24 ----
25
26
27 == IFC import ==
28
29 (% style="text-align: justify;" %)
30 A FEM-Design (3D Szerkezet és 3D Keret modul) beolvas a IFC modelleket, és szerkeszthető parametrikus analitikus modellelemeket hoz létre a következő szerkezeti építőelemek fizikai geometriájából: IfcColumn, IfcBeam, IfcMember, IfcSlab, IfcWall, IfcPlate és IfcRoof. A többi IFC szerkezeti elemtípus (például IfcStair (lépcső), IfcFooting (alapozás), IfcPile (cölp), IfcCurtainWall (függönyfal)), gépészeti elemtípus vagy berendezési tárgyak csak referenciaelemként (testként) jeleníthetők meg a modelltérben.
31
32 (% style="text-align: justify;" %)
33 A jól használható, folytonos analitikus modell létrehozásának legfontosabb lépései az IFC bemenetből:
34
35 1. **IFC fájlbeolvasás** elemkonvertálási és adattársítási beállítások alapján. A konvertálás első eredményeként egy nem folytonos analítikus modellt kapunk, hiszen a fizikai elemek referencia- vagy vezérvonalai és síkjai sem kapcsolódnak pontosan. Opcionálisan, a nem konvertálható szerkezeti illetve bármely nemszerkezeti elemek referencia testekként jeleníthetőek meg a modelltérben.
36
37 (% style="text-align:center" %)
38 [[image:IFC-01.png||alt="ifc01.png"]]
39
40 (% start="2" %)
41 1. Folytonos és a számítási feladatoknak megfelelő analitikus modell létrehozása a FEM-Design számos ellenőrző és automatikus elemigazító eszközével (**Utólagos modelligazítás**). A nem konvertált és referencia testek alapján pedig új analitikus elemekkel bővíthetjük modellünket a //Szerkezet //menü parancsaival.
42
43 (% style="text-align:center" %)
44 [[image:IFC-02.png||alt="ifc02.png"]]
45
46
47 === IFC fájlbeolvasás ===
48
49 Az IFC formátum kiválasztása után (//Fájl menü// //>// //Megnyitás//), egy követő dialógusban adhatjuk meg az elemkonverzió szabályait:
50
51 [[image:1617026746333-454.png]]
52
53
54 * //Rudak analitikus tengelyének pozíciója //beállítás definiálja az IfcBeam, IfcColumn és IfcMember elemekből generált új FEM-Design //Gerenda //és //Oszlop //elemek tengelyének helyét.
55 ** //A fizikai test középpontjában// opció a rúdtengelyeket a felismert IFC fizikai testek keresztmetszeti középpontjába helyezi.
56 ** //Referencia-tengelyben, központosan// opció a rúdtengelyeket az IFC elemekben tárolt tengelyhelyzetekbe az ún. referencia vonalakba helyezi, és a rudak lehetséges külpontosságát nem veszi figyelembe.
57 ** //Referencia-tengelyben, külpontosan// opció a rúdtengelyeket az IFC elemekben tárolt tengelyhelyzetekbe az ún. referencia vonalakba helyezi a rudak lehetséges külpontosságát figyelembe véve.
58 * //Héjak analitikus síkjának pozíciója// beállítás definiálja az IfcSlab, IfcWall, IfcPlate és IfcRoof elemekből generált új FEM-Design //Lemez //és //Fal //elemek síkjának helyét.
59 ** //A fizikai test középsíkjában// opció a héjsíkokat a felismert IFC fizikai testek középpontján átmenő pozícióba helyezi.
60 ** //Referencia-síkban, központosan// opció a héjsíkokat az IFC elemekben tárolt ún. referencia síkjukba helyezi, és a héjak lehetséges külpontosságát nem veszi figyelembe.
61 ** //Referencia-síkban, külpontosan// opció a héjsíkokat az IFC elemekben tárolt ún. referencia síkjukba helyezi a héjak lehetséges külpontosságát figyelembe véve.
62 * //Szűrés teherhordó elemekre (ha lehetséges) //opció lehetőséget ad arra, hogy ha a beérkező IFC modellben léteznek olyan szerkezeti elemek, amelyeket a modellező-IFC exportáló szoftverben teherhordónak specifikáltak (a standard "LoadBearing" IFC paraméterrel, melynek értéke "True" (igaz)), akkor csak azok az elemeket töltsük be és konvertálódjanak editálható FEM-Design elemekké.
63 * //Eredeti geometria importja testként //funkció ún. referencia (=rajzi) testeket generál a szerkezeti IfcBeam, IfcColumn, IfcMember, IfcSlab, IfcWall és IfcRoof elemekből az analitikus modellelem-generálás mellett, és azokat az "Imported solids" Rajzi fóliára helyezi. Ez a funkció lehetőséget ad a "fizikai test - analitikus elem" konverzió eredményességének vizuális ellenőrzésére a testek megszínezésével:
64 ** (% style="color:#27ae60" %)Zöld (%%)színben jellenek meg azok a testek, melyeknek probléma nélkül jött létre a megfelelő analitikus modellelem párjuk.
65 ** (% style="color:#f39c12" %)Narancs (%%)színben jellenek meg azok a testek, melyeknek létrejött ugyan analitikus modellelem párjuk, de valamilyen hibával. Ilyen eredményt okozhat pl. egy túl komplex fizikai test geometria vagy egy fel nem ismerhető keresztmetszet. Az analitikus elem párjaikat javítanunk vagy módosítanunk kell.
66 ** (% style="color:#e74c3c" %)Piros (%%)színben jelennek meg azok a testek, melyeknek nem lehetett vagy nem sikerült analitikus modellelem párt generálni. Ezen elemek analitikus eleme párjait nekünk kell létrehoznunk a testek alapján, persze csak akkor, ha azok teherhordó szereppel bírnak analízis szempontból.
67 * //Importálás referencia testként //funkció referencia testeket generál a nem-konvertálható elemekből, és azokat az "Imported solids" Rajzi fóliára helyezi (% style="color:#3498db" %)kék (%%)színnel. A //Szűrrés teherhordó elemekre// opció (lásd előbb) alkalmazása esetén nem-szerkezeti elemnek tekinthetjük a "nem teherhordónak" klasszifikált IfcWall, IfcBeam,... elemeket is (melyeknek a "LoadBearing" paramérere "False" értékű).
68
69 [[image:1617890755887-791.png]]
70
71 (% class="box infomessage" %)
72 (((
73 * Az importálási folyamatban jelenleg nem lehet szűrni "csak az analízis számára fontos elemekre" (bár analízis modellelemek csak IfcBeam, IfcColumn, IfcSlab és IfcWall elemekből származhatnak), ezért ha IFC modellt kér a partnerétől, kérje meg őt, hogy csak teherhordó elemeket mentsen vagy azokat a terhelés/megtámasztás meghatározására használható referencia objektumokkal együtt. Ezzel elkerülhetők felesleges elemek konverziója, és csökken a feldolgozandó modell mérete is.
74 * A ferde IfcWall illetve IfcColumn elemek Lemez illetve Gerenda elemként jönnek be (mert a FEM-Design-ban nincs ferde Fal és Oszlop eszköz). Azonban utóbbi esetben a "ferde vasbeton oszlopokat" modellező Gerendák a tervezésben Oszlopként is viselkedhetnek az új __[[//Számítás Oszlopként//>>doc:Installation and download.Download Center.Hungarian version.FEM-Design 20 Újdonságok.Vasbetontervezés.WebHome||anchor="Gerendák tervezése oszlopként"]]__ opciónak köszönhetően.
75 * Az íves IfcWall elemet is beolvassuk több egyenes //Falakként //egy automatikus felszegmentálás eljárásnak köszönhetően.
76 * Az IfcRoof elemtípusú elemeknek nincs LoadBearing paramétere IFC2x3 verziójú fájlokban, így ha alkalmazzuk a //Szűrés teherhordó elemekre (ha lehetséges) //opciót, akkor azok nem jönnek be.
77 )))
78
79 (% style="text-align: justify;" %)
80 Az automatikus konverziót a fizikai IFC elemek anyagainak és keresztmetszeteinek a FEM-Design adatokkal történő megfeleltetésével (társításával) szabályozhatjuk. A konverzió automatikusan próbálja felismerni az érvényes keresztmetszeteket, de a folyamat (és így a várható eredménye) felülbírálható a "Kategória - Keresztmetszet" társítással. Abban az esetben, ha egy elem keresztmetszete nem ismerhető fel vagy nincs FEM-Design társított párja, akkor az analitikus elem a típúsához (Oszlop vagy Gerenda) megadott alapértelmezett keresztmetszettel jön létre (figyelmeztető üzenet mellett).
81
82
83 [[image:1615214234494-670.png]]
84
85
86 === Utólagos modelligazítás ===
87
88
89 ==== Elemtípus módosítás ====
90
91 A konvertálás eredménye, a létrejött analitikus elemtípus a kiindulási fizikai elem IFC típusától függ:
92
93 (% style="height:10px; width:488px" %)
94 |(% style="width:230px" %)**IFC típus**|(% style="width:255px" %)**FEM-Design analitikus elemtípus**
95 |(% style="width:230px" %)IfcBeam, IfcMember|(% style="width:255px" %)Gerenda
96 |(% style="width:230px" %)IfcColumn|(% style="width:255px" %)Oszlop
97 |(% style="width:230px" %)IfcSlab, IfcPlate, IfcRoof|(% style="width:255px" %)Lemez
98 |(% style="width:230px" %)IfcWall|(% style="width:255px" %)Fal
99
100 (% style="text-align: justify;" %)
101 A modellező szoftverekből mentett fizikai elemek IFC típusát általában a létrehozó eszköz (parancs) vagy elemklasszifikáció (pl. egy adott nemzeti szabvány vagy a projektben betöltött szerep alapján) specifikálja. Így előfordulhat - tipikusan az építészeti gyakorlatban -, hogy például egy szerkezeti elemet, melyet analíziseinkben falként vizsgálnánk, a modellező oszlopként definiált és IfcColumn-ként exportált. Ezt a FEM-Design automatikus konverziója az IFC típusnak megfelelően Oszlop analitikus elemként hozza létre. Az importot követően a megfelelő analitikus elemtípust egyetlen gyors lépésben beállíthatjuk: a Fal parancs //Konvertálás //funkciójával az átalakítandó Oszlopokra kattintva. A következő ábra egy ilyen átalakításra mutat példát.
102
103 [[image:1616439707029-704.png]]
104
105 (% class="box infomessage" %)
106 (((
107 (% style="text-align: justify;" %)
108 Az új elemtípus a lehető legtöbb tulajdonságot átveszi az átalakított eredeti elemből; a többi tulajdonság a célobjektum típusának megfelelő eszköz alapértelmezett beállításaiból származik. Például, ha egy //Falelem Oszlopból //képződött: akkor annak magassága, anyaga megegyezik a kiindulási //Oszlopéval//; szélessége és hossza az //Oszlop //keresztmetszetből számítódik; az egyéb analízis és tervezési adatok (pl. merevségek, élkapcsolatok) viszont a //Fal //parancs //Alapértelmezett beállításai //szerint értéket veszik fel.
109 )))
110
111 (% id="cke_bm_3201S" style="display:none" %) (%%)A következő táblázat az analitikus elemtípusok közötti átkonvertálhatóságot ismerteti:
112
113 [[image:1617895085730-434.png]]
114
115 (% class="box infomessage" %)
116 (((
117 Több //Gerenda //vagy //Oszlop //egyetlen közös profilos //Panellá //konvertálható, ha kapcsolódnak egymáshoz és azonos a geometriájuk és állásuk.
118 )))
119
120
121 ==== Analitikus elemjavítás ====
122
123 (% style="text-align: justify;" %)
124 A fizikai elemek konvertálása a pontatlan fizikai modellezés illetve a fizikai és az analitikus modellek közötti különbségek (pl. egyszerűsítések) miatt - analízis és tervezés szempontjából - hibás vagy torz geometriájú analitikus elemeket eredményezhetnek.
125
126 (% style="text-align: justify;" %)
127 Ezek az elemek egyszerűen és gyorsan kiszűrhetőek (ellenőrizhetőek) és javíthatóak a //Modelljavítás //paranccsal (//Eszközök //menü). A kép megoldsái példákat mutat a leggyakoribb problámákra:
128
129 1. Átfedések analítikus elemek között (a fizikai elemek között átfedéseket örökölve)
130 1. Felesleges analitikus elemdarabok és nyílások a fizikai modellekben alkalmazott testműveletek eredményeként
131 1. Elhanyagolhatóan kicsi analitikus elemdarabok a nyílások körül
132
133 (% id="cke_bm_412S" style="display:none" %)
134
135 [[image:1615212872165-465.png]]
136
137
138 ==== Analitikus modelligazítás ====
139
140 (% style="text-align: justify;" %)
141 Az IFC-ben tárolt fizikai testgeometriák és a paramétereik (hosszak, magasságok, középsíkok stb.) alapján történő automatikus konverzió nem ad folytonos analitikus modellt. Az IFC importálás utólagos folyamataként, helyesen kell összekapcsolnunk az analitikus elemeket a helyzet- és geometriamódosító funkciók (például tengelyirányú vagy síkbeli nyújtás/vágás vagy párhuzamos eltolás) alkalmazásával. Az //Analitikus modell igazítás// parancs számos eszközt kínál az ilyen modellezési problémák gyors és hatékony megoldására.
142
143
144 (% style="text-align:center" %)
145 [[image:IFC-06.png||alt="adsjuters.png"]]
146
147
148 (% style="text-align: justify;" %)
149 Analitikus elemek igazíthatunk más analitikus elem(ek)hez (például "Gerenda-eltolás egy Lemez síkjába") vagy a //Szerkezetraszter //elemeihez (//Szintekhez //és //Tengelyekhez//). Egy //Szint //végtelen vízszintes, míg egy Tengely végtelen függőleges igazítási síknak tekinthető.
150
151
152 (% class="box infomessage" %)
153 (((
154 (% style="text-align: justify;" %)
155 Szerkesztést segítő //Szintek //és //Tegelyek //könnyen és gyorsan létrehozhatóak - egyszerű kijelöléssel - analitikus elemek pozíciójában: vízszintes Lemezek és Gerendák //Szinteket //definiálhatnak, és vízszintes Gerendák, Lemez- és Falélek pedig //Tengelyeket//. //Szintek //létrehozása esetén, ha több kiválasztott analitikus elem egy adott tolerancián belül helyezkedik el egymáshoz képest, akkor az új //Szint //a legalsó elem vízszintes tengelyében/síkjában jön létre.
156 )))
157
158 [[image:1615213667591-627.png]]
159
160 ==== Folytonosság-vizsgálat ====
161
162 Az analitikus modell helyességét, azaz a folytonosságát a következő módszerekkel ellenőrizhetjük:
163
164 * Hibamentesen lefutott automatikus végeselemháló-generálással (//Végeselemek //> //Előkészítés //parancs), vagy
165 * a szerkezet önsúlyára futtatott gyors alakváltozás ellenőrzéssel támaszok megadását követően.
166
167 [[image:IFC-07-1.png]]
168
169 ----
170
171 **Gyűjtőfejezet**: [[BIM Integration>>doc:BIM Integration.WebHome]]
172
173 **Kapcsolódó témák:**
174
175 * [[Correct model tool>>doc:Manuals.User Manual.Model check.Correct Model Tool.WebHome]]
176 * [[Adjust analytical model>>doc:Manuals.User Manual.Model check.Adjust Analytical model.WebHome]]
177 * [[Objects conversion>>doc:New features.FEM-Design 20 New Features.Input.WebHome||anchor="Objects conversion"]]
Copyright 2020 StruSoft AB
FEM-Design Wiki