Show last authors
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 Térbeli modellmegosztás (például IFC fájlokból) során a fizikai testek geometriájából és paramétereiből (hosszúság, magasság, középsík helyzete stb.) automatikusan konvertált analitikus modellek legtöbbször nem folytonosak végeselemes analízis szempontjából. A FEM-Design egyszerűen használható és gyors eszközöket kínál az analitikus modellelemek Szerkezeti raszterhez (melyet Szintek és Tengelyek alkotnak) igazításához, illetve a tökéletes egymáshoz csatlakoztatásához.
3
4 (% style="text-align: justify;" %)
5 Természetesen, ezek az igazítási funkciók bármikor alkalmazhatóak (nem kötődnek térbeli modellek importjához), az analitikai modellek egyes tagjainak újraigazítása bármikor szükséges lehet új épületrészek, új szintek vagy új elemek létrehozása után.
6
7
8 Tartalomjegyzék:
9
10 (% contenteditable="false" tabindex="-1" %)
11 (((
12 {{toc depth="3" start="2"/}}
13 )))
14
15
16 ----
17
18 == Analitikus modell igazítás parancs ==
19
20 (% style="text-align: justify;" %)
21 Az //Analitikus modell igazítás// parancs //Szerkezet //módban érhető el, kizárólag analitikus elemek igazítására (//Eszközök //menü vagy //Egyebek //eszköztár):
22
23
24 [[image:1615290626130-583.png]]
25
26 == Igazítási funkciók ==
27
28 Az igazítási funkciók kétféleképpen csoportosíthatóak:
29
30 1. Elemtranszformáció (igazítás) módja szerint:
31 1*. "Hozzárendezés", mely az analitikus elemeket síkjukkal vagy tengelyükkel párhuzamosan mozgat/eltol.
32 1*. "Hozzáalakítás", mely az analitikus elemeket síkjukban vagy tengelyirányukban megnyújtja vagy visszavágja.
33
34 1. Az igazításhoz használt referencia objektum (amihez igazítani szeretnénk) típusa szerint: 
35 1*. Analitikus elem analitikus elemhez igazítása (például Oszlop nyújtása Gerendához).
36 1*. Analitikus elem //Szerkezeti raszter// alkotóhoz (//Szint //és //Tengely//), annak síkjához igazítása.
37
38 A következő ábra az igazítási funkciókat és azok beállításait ismerteti:
39
40
41 [[image:adjuster-01.png||alt="1606818394995-627.png"]]
42
43
44 (% class="wikigeneratedid" id="HGeneralapplicationrules" %)
45 (% style="font-size:20px" %)Általános alkalmazási szabályok:
46
47 (((
48 * Minden igazítási művelethez választanunk kell két elemcsoportot és a következő sorrendben:
49 *1. Referencia (ún. "mester") objektumok, melyekhez igazítani szeretnénk az analitikus elemeket,
50 *1. (% style="display:none" %) (%%)Analitikus elemek (ún. "cél" objektumok), melyeket igazítani szeretnénk.
51 )))
52
53 * Referencia objektum lehet Szint, Tengely vagy analitikus elem.
54
55 (((
56 * A referencia objektumok igazítási síkjainak értelmezése:
57 ** Egy //Szint //síkja vízszintesen végtelennek tekinthető.
58 ** Egy //Tengely //síkja függőlegesen végtelennek  és oldalirányban, a //Tengely //hosszáig végesnek tekinthető. Ezt a síkot csak akkor vehetjük figyelembe, ha keresztezi (a //Tolerancia //által megnövelt) célobjektumokat.
59 ** Egy mester analitikus elem síkja a //Toleranciával //megnövelt befoglaló téglatestére korlátozódik.
60 ** Egy rúd típusú mester elemnél kiválaszthatjuk, mely - a tengelyén átmenő és a lokális koordináta rendszerével megadható - síkjához (x’-y’ vagy x’-z’) viszonyítva szeretnénk igazítást végezni.
61
62 * Minden igazítási műveletnél megadhatjuk, hogy megtartjuk-e a mozgatott analitikus elemek fizikai testének eredeti helyzetét, vagy áthelyezzük az elem új helyzetébe. Természetesen, az első esetben utólag beállíthatjuk, hogy az analitikus elemet külpontosnak (az analitikus és fizikai helyzet különbsége alapján) vagy központosnak szeretnénk kezelni.
63
64 [[image:1615296058244-441.png]]
65 )))
66
67 * Nem végrehajtott igazításokról szöveges összefoglalót kaphatunk, és vizuálisan is ellenőrizhetjük azok okát. Előbbit az "Igazítás-eredmény mutatása" opcióval, utóbbit ún. "Jelölők" megadásával aktiválhatjuk. A Jelölők //Címkével //(névvel) és egyedi színnel láthatók el az igazítás sikertelenségének oka szerint. A Jelölők //Címkéje //csak Drótvázas megjelenítési módban látható. A Jelölők a //Törlés //paranccsal (//Módosítás //menü) távolíthatóak el.
68 ** "//Több kimenetelű//" eseteknél az igazítás több eredménnyel végződhetne - az elemek aktuális helyzete és a megadott //Tolerancia //értéke miatt -, ezért nem hajtódik végre.
69 ** "//Tolerancián kívűl eső//" eseteknél nem található mester objektum az igazítandó elem //Toleranciával //megnövelt hatósugarában.
70
71
72 [[image:1615368819845-204.png]]
73
74 == Példák ==
75
76 === Objektum rendezése hozzá... ===
77
78 (% id="HExample1-Alignanyobjectto2026option" %)
79 **Cél**: Rendezzük az //Oszlopokat //a Szerkezetraszter //Tengelyeihez//.
80
81
82 Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót, és annak hatását mutatja kiválasztott Oszlopokra különböző Tolerancia értékekre.
83
84 (% class="box infomessage" %)
85 (((
86 * Ha egy Oszlop több tengelyhez képest a megadott //Tolerancián //belül helyezkedik el, akkor a FEM-Design azt is ellenőrzi, hogy az Oszlop a tengelyek metszéspontjába történő mozgatása esetén //Tolerancián //belül van-e. Ha nem, akkor az Oszlop igazítás „Több kimenetelű”-nek tekinthető, és nem hajtódik végre.
87 * A példában az Oszlopmozgatás hasonló eredménnyel jár, ha a Falakat választjuk ki mester objektumként a //Kiválasztott objektumok// funkcióval.
88 )))
89
90 [[image:1615295816589-108.png]]
91
92
93 === Egymáshoz rendezés ===
94
95 (% id="HExample1-Alignanyobjectto2026option" %)
96 **Cél**: Rendezzük a //Falakat //egy síkba, a legvastagabb //Fal //síkjába.
97
98
99 Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra, illetve "A fizikai test ne mozduljon el" kapcsoló két állásának eredményeit.
100
101 (% class="box infomessage" %)
102 (((
103 A "Legvastagabb" és "Legalsó" //Hozzáigazít //opció értékek azonos Fal pozíciókat eredményeznek.
104 )))
105
106 [[image:1615296842447-676.png]]
107
108
109 === Objektum alakítása hozzá... ===
110
111 (% id="HExample1-Alignanyobjectto2026option" %)
112 **Cél**: Nyújtsuk vagy vágjuk vissza a függőleges elemeket (//Falakat //és //Oszlopokat//) a //Szintek //síkjáig.
113
114
115 Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra és Oszlopokra.
116
117 [[image:1615297401924-271.png]]
118
119
120 === Egymáshoz alakítás... ===
121
122 (% id="HExample1-Alignanyobjectto2026option" %)
123 **Cél**: Vágjuk vissza a héjelemeket közös találkozásukhoz (metszetvonalaikhoz).
124
125
126 Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra és Lemezekre.
127
128 (% class="box infomessage" %)
129 (((
130 Héjak alakításánál nem csak a külső, hanem a belső éleket is vizsgálja az eljárás (lásd a képen a visszavágott lemez nyílást).
131 )))
132
133 [[image:1615297616346-763.png]]
134
135
136 ----
137
138 **Gyűjtőfejezet**: [[Model check>>doc:Manuals.User Manual.Model check.WebHome]]
139
140 **Kapcsolódó témák:**
141
142 * [[Correct model tool>>doc:Manuals.User Manual.Model check.Correct Model Tool.WebHome]]
143 * [[IFC Import>>doc:BIM Integration.Industry Foundation Classes (IFC).WebHome]]
Copyright 2020 StruSoft AB
FEM-Design Wiki