Térbeli modellmegosztás (például IFC fájlokból) során a fizikai testek geometriájából és paramétereiből (hosszúság, magasság, középsík helyzete stb.) automatikusan konvertált analitikus modellek legtöbbször nem folytonosak végeselemes analízis szempontjából. A FEM-Design egyszerűen használható és gyors eszközöket kínál az analitikus modellelemek Szerkezeti raszterhez (melyet Szintek és Tengelyek alkotnak) igazításához, illetve a tökéletes egymáshoz csatlakoztatásához.

Természetesen, ezek az igazítási funkciók bármikor alkalmazhatóak (nem kötődnek térbeli modellek importjához), az analitikai modellek egyes tagjainak újraigazítása bármikor szükséges lehet új épületrészek, új szintek vagy új elemek létrehozása után.

Tartalomjegyzék:


Analitikus modell igazítás parancs

Az Analitikus modell igazítás parancs Szerkezet módban érhető el, kizárólag analitikus elemek igazítására (Eszközök menü vagy Egyebek eszköztár):

1615290626130-583.png

Igazítási funkciók

Az igazítási funkciók kétféleképpen csoportosíthatóak:

 1. Elemtranszformáció (igazítás) módja szerint:
  • "Hozzárendezés", mely az analitikus elemeket síkjukkal vagy tengelyükkel párhuzamosan mozgat/eltol.
  • "Hozzáalakítás", mely az analitikus elemeket síkjukban vagy tengelyirányukban megnyújtja vagy visszavágja.
    
 2. Az igazításhoz használt referencia objektum (amihez igazítani szeretnénk) típusa szerint: 
  • Analitikus elem analitikus elemhez igazítása (például Oszlop nyújtása Gerendához).
  • Analitikus elem Szerkezeti raszter alkotóhoz (Szint és Tengely), annak síkjához igazítása.

A következő ábra az igazítási funkciókat és azok beállításait ismerteti:
 

1606818394995-627.png

Általános alkalmazási szabályok:

 • Minden igazítási művelethez választanunk kell két elemcsoportot és a következő sorrendben:
  1. Referencia (ún. "mester") objektumok, melyekhez igazítani szeretnénk az analitikus elemeket,
  2.  Analitikus elemek (ún. "cél" objektumok), melyeket igazítani szeretnénk.
 • Referencia objektum lehet Szint, Tengely vagy analitikus elem.
 • A referencia objektumok igazítási síkjainak értelmezése:
  • Egy Szint síkja vízszintesen végtelennek tekinthető.
  • Egy Tengely síkja függőlegesen végtelennek  és oldalirányban, a Tengely hosszáig végesnek tekinthető. Ezt a síkot csak akkor vehetjük figyelembe, ha keresztezi (a Tolerancia által megnövelt) célobjektumokat.
  • Egy mester analitikus elem síkja a Toleranciával megnövelt befoglaló téglatestére korlátozódik.
  • Egy rúd típusú mester elemnél kiválaszthatjuk, mely - a tengelyén átmenő és a lokális koordináta rendszerével megadható - síkjához (x’-y’ vagy x’-z’) viszonyítva szeretnénk igazítást végezni.
    
 • Minden igazítási műveletnél megadhatjuk, hogy megtartjuk-e a mozgatott analitikus elemek fizikai testének eredeti helyzetét, vagy áthelyezzük az elem új helyzetébe. Természetesen, az első esetben utólag beállíthatjuk, hogy az analitikus elemet külpontosnak (az analitikus és fizikai helyzet különbsége alapján) vagy központosnak szeretnénk kezelni.

1615296058244-441.png

 • Nem végrehajtott igazításokról szöveges összefoglalót kaphatunk, és vizuálisan is ellenőrizhetjük azok okát. Előbbit az "Igazítás-eredmény mutatása" opcióval, utóbbit ún. "Jelölők" megadásával aktiválhatjuk. A Jelölők Címkével (névvel) és egyedi színnel láthatók el az igazítás sikertelenségének oka szerint. A Jelölők Címkéje csak Drótvázas megjelenítési módban látható. A Jelölők a Törlés paranccsal (Módosítás menü) távolíthatóak el.
  • "Több kimenetelű" eseteknél az igazítás több eredménnyel végződhetne - az elemek aktuális helyzete és a megadott Tolerancia értéke miatt -, ezért nem hajtódik végre.
  • "Tolerancián kívűl eső" eseteknél nem található mester objektum az igazítandó elem Toleranciával megnövelt hatósugarában.
    

1615368819845-204.png

Példák

Objektum rendezése hozzá...

Cél: Rendezzük az Oszlopokat a Szerkezetraszter Tengelyeihez.
 

Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót, és annak hatását mutatja kiválasztott Oszlopokra különböző Tolerancia értékekre.

 • Ha egy Oszlop több tengelyhez képest a megadott Tolerancián belül helyezkedik el, akkor a FEM-Design azt is ellenőrzi, hogy az Oszlop a tengelyek metszéspontjába történő mozgatása esetén Tolerancián belül van-e. Ha nem, akkor az Oszlop igazítás „Több kimenetelű”-nek tekinthető, és nem hajtódik végre.
 • A példában az Oszlopmozgatás hasonló eredménnyel jár, ha a Falakat választjuk ki mester objektumként a Kiválasztott objektumok funkcióval.

1615295816589-108.png

Egymáshoz rendezés

Cél: Rendezzük a Falakat egy síkba, a legvastagabb Fal síkjába.
 

Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra, illetve "A fizikai test ne mozduljon el" kapcsoló két állásának eredményeit.

A "Legvastagabb" és "Legalsó" Hozzáigazít opció értékek azonos Fal pozíciókat eredményeznek.

1615296842447-676.png

Objektum alakítása hozzá...

Cél: Nyújtsuk vagy vágjuk vissza a függőleges elemeket (Falakat és Oszlopokat) a Szintek síkjáig.
 

Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra és Oszlopokra.

1615297401924-271.png

Egymáshoz alakítás...

Cél: Vágjuk vissza a héjelemeket közös találkozásukhoz (metszetvonalaikhoz).
 

Az ábra az alkalmazott igazítási funkciót és annak hatását mutatja az egyszerre kiválasztott Falakra és Lemezekre.

Héjak alakításánál nem csak a külső, hanem a belső éleket is vizsgálja az eljárás (lásd a képen a visszavágott lemez nyílást).

1615297616346-763.png


Gyűjtőfejezet: Model check

Kapcsolódó témák:

Tags:
Copyright 2022 StruSoft AB
FEM-Design Wiki