Show last authors
1 (% style="text-align: justify;" %)
2 Öszvér keresztmetszetű oszlopok az ún. "egyszerűsített módszer" (EN 1994-1-1 6.7.3) alapján ellenőrizhetők, mely módszer a keresztmetszet- és vasalástervezést az elméleti interakciós felület alkalmazásával javasolja.
3
4
5 Tartalomjegyzék:
6
7 {{toc start="2"/}}
8
9 ----
10
11
12 == Modellezési követelmények ==
13
14 Öszvér oszlopok tervezésének feltétele a kékkel jelölt keresztmetszetek alkalmazása modellezéskor:
15
16 [[image:1616158262095-967.png]]
17
18
19 (% class="box infomessage" %)
20 (((
21 * A keresztmetszetnek meg kell felelnie az EN 1994-1-1 szabvány 6.7.1 és 6.7.3.1 követelményeinek.
22 * Több acél anyag egy keresztmetszeten belül nem megengedett.
23 * A //Közbenső keresztmetszet //paranccsal (//Szerkezet//) módosított oszlopokra öszvér oszlopként tervezése nem lehetséges.
24 * Az EN 1994-1-1: 6.7.1. (4) feltételt nem alkalmazzuk tervezés során.
25 * Az EN 1994-1-1: A 6.7.3.2 (6) (kör keresztmetszetű kibetonozott acélcső képlékeny nyomási ellenálásának növelése) képletei nem alkalmazhatóak.
26 )))
27
28 == Beállítások ==
29
30 Az //Öszér oszlop// tervezési/ellenőrzési lehetőségei az //Öszvér tervezés// fülön érhetőek el:
31
32 [[image:1616158440796-655.png]]
33
34 (% style="text-align: justify;" %)
35 A szokásos vasbeton tervezésben használt paraméterek mellett a következő //Tervezési paraméterek// adhatóak meg:
36
37 * módszerválasztás együttes nyomás és hajlítás esetének ellenőrzésére, és
38 * vasbeton rész nyírási ellenállásának opcionális figyelembevétele.
39
40 [[image:1616683876852-885.png]]
41
42 == ==
43
44 == Ellenőrzés és eredményei ==
45
46
47 === Kihasználtság-vizsgálat ===
48
49 Öszvér keresztmetszetű oszlopokra a következő ellenőrzések végezhetőek el :
50
51 * Szerkezeti acél kihasználtsága nyírásra (EN 1993-1-1: 6.2.6)
52 * Kengyel kihasználtság (EN 1992-1-1: 6.2, 6.3)
53 * Beton kihasználtság nyírásra (EN 1992-1-1: 6.2, 6.3)
54 * Kihasználtság kihajlásra (EN 1994-1-1: 6.7.3.5)
55 * Keresztmetszet kihasználtság (EN 1994-1-1: 6.7.3)
56 * Repedéstágasság ellenőrzés (EN 1992-1-1: 7.3; teljesen körbevett I szelvényekre)
57
58 (% class="box infomessage" %)
59 (((
60 * Kihasználtág ellenőrzés csavarásra nem elérhető mivel az EN 1994-1-1 nem ismerteti a keresztmetszetel csavarási ellenállását.
61 * Vasalás megadása nem kötelező.
62 * Abban az esetben, ha valamely szabvány követelmény nem teljesül a kihasználtság értéke 1000% lehet.
63 )))
64
65 [[image:1616159987692-907.png]]
66
67
68 === Manuális tervezés ===
69
70
71 (% style="text-align: justify;" %)
72 A manuális tervezés ablaka 3 részből áll: //Keresztmetszet//, //Térbeli nézet// és //Eredmények//.
73 A vasalás (hosszirányú acélbetétek és kengyelek) a //Keresztmetszet //és //Térbeli nézet //ablakokat közösen használva adhatjuk meg: például a kengyel alakját a //Keresztmetszet //ábrában, míg a kengyelek kiosztását a //Térbeli nézetben//.
74
75 [[image:1616162685852-356.png]]
76
77
78 Az //Eredmények //ablakban az //elméleti interakciós felület //és a kihasználtság eredmények oszlophossz menti eloszlása jeleníthető meg.
79
80 (% class="box infomessage" %)
81 (((
82 Az //Öszvér tervezés //fülön elérhető //Számítási paraméterek// (az //αM //kivételével, ami nincs figyelembe véve) jelentősen befolyásolják az interakciós felület számítását.
83 )))
84
85 [[image:1616171716116-481.png]]
86
87 (% class="wikigeneratedid" %)
88 [[image:1616170226330-279.png]]
89
90 A //Manuális tervezés// azt is lehetővé teszi, hogy a kihasználtság eredmények alapján módosítsuk kiindulási keresztmetszetünket egy megfelelőbbre (ún. //Alkalmazott keresztmetszetre//).
91
92 [[image:1616171097216-644.png]]
93
94
95 (% class="wikigeneratedid" style="text-align: justify;" %)
96 A Manuális tervezés során megadott keresztmetszet és vasalás az OK gombbal hagyható jóvá, így azok alapján a modelltérbe visszatérve a teljes szerkezeti modellhez azonnal frissül.
97
98 [[image:1616170507634-496.png]]
99
100
101 Az öszvér tervezés adatok a modelltérben is megjeleníthetőek:
102
103 * a tervezett vasalás a "//Vb. rúd, vasalás előnézet//" Objektum fóliával,
104 * az alkalmazott keresztmetszet pedig az "//Öszvér oszlop, alkalmazott objektum//" Objektum fóliával.
105
106 === Részletes eredmények ===
107
108 (% style="text-align: justify;" %)
109 Táblázatként a tervezett vasalás-, keresztmetszet- és anyagadatokat illetve a következő ellenőrzés-eredményeket listázhatjuk ki:
110
111 * Szerkezeti acélkihasználtság:
112 ** A vasbeton részek nyírási ellenállása elhanyagolható a //Számítási paraméterekné//l, ezért a teljes nyírásra tervezést az acél keresztmetszetre végezzük.
113 ** Az acél rész nyírási ellenállását az EN 1993-1-1: 6.2 szerint végezzük.
114 ** Az alkalmazott nyomatékra vett ellenállások a nyíróeloszlás előzetes értékei
115 *** M,,pl,a,Rd,, az acél keresztmetszetek képlékeny nyomatéki ellenállásának összege (alakváltozás nélkül).
116 *** M,,pl,Rd,, az öszvérkeresztmetszet képlékeny nyomatéki ellenállásának tervezési értéke teljes nyírt kapcsolat esetén (alakváltozást figyelembe véve).
117 *** A beton maximális alakváltozása (általában 3.5‰) korlátozhatja az öszvér keresztmetszet képlékeny ellenállását, ami azt jelenti, hogy a szerkezeti acélrész nem folyik meg teljesen. Ebben az esetben az M,,pl,a,Rd,, nagyobb lehet, mint az M,,pl,Rd,,.
118 * Kengyelkihasználtság nyírásra:
119 ** Ha nincs vasalás az oszlopan, akkor
120 *** minimális vasalásmennyiséget alkalmazunk, és
121 *** az alapján arra számoljuk  vasbeton részek nyírási ellenálását, mely a V,,Rd,c,, értékét adja.
122 ** A vizsgálat nem releváns, ha a vasbeton részek nyírási ellenállását elhanyagoljuk.
123 ** Effektív szélességgel számolunk az extrém nyomott betonrészekben. Ha nincs vasalás, akkor az a betonrész magasságának 85% -aként számítjuk.
124 ** A b,,w,, tekintjük a karakterisztikus szélességnek (például "I" keresztmetszetre: y= beton szélesség - gerincvastagság, z= beton magasság - 2x övvastagság).
125 * Betonkihasználtság nyírásra (ez nem releváns, ha a vasbeton rész nyírási ellenállását elhanyagoljuk)
126 * Kihajlás:
127 ** E,,c,eff ,,= E,,cm,, * 1 / (1 + ϕ)  elhanyagolja az eredeti képlet normálerő arányát. ϕ a rúdátmérő a //Teherkombinációk //határállapotára (általában THÁ).
128 * Keresztmetszet kihasználtság:
129 ** A //Számítási paraméterek// alapértelmezett beállításai követik a szabvány-javaslatokat a tervezési nyomaték ellenőrzésére a két fő irányban, majd az interakcióra.
130 ** A FEM-Designban alkalmazott numerikus módszer lehetővé teszi a vizsgálatokat általános irányokban.
131 ** Ha a szerkezeti acél nyírási kihasználtsága meghaladja az 50% -ot, akkor az ρ értéket alkalmazzuk az acél keresztmetszet A,,v,, részének folyási feszültség csökkentésére az EN 1994-1-1: 6.7.3.2 (3) szerint.
132 * Repedéstágasság:
133 ** Csak a vasalt és teljesen burkolt I szelványekre érhető el (mert a többi keresztmetszetnél az acél teljesen védi és zárja a beton részt).
134 ** Csak kvázi-állandó használhatósági határállapotú //Teherkombinációkra //(//Hká//)// //releváns.
135 ** Ha nincs vasalás, repedéstágasság nem számítható.
136
137 [[image:1616172569003-975.png]]
138
139 Példa kihasználtság eredményre:
140
141 (% class="wikigeneratedid" %)
142 [[image:1616179539208-393.png]]
143
144
145 === Listázás ===
146
147
148 Öszvér tervezés a következő eredményekről ad listázható táblázatokat:
149
150 * Kihajlás, mint bemenőadat,
151 * Kihasználtság eremények //Teherkombinációkra//, //Teherkombinációk maximumára// és //Tehercsoportok maximumára//.
152
153 [[image:1616172044690-345.png]]
154
155 ----
156
157 **Gyűjtőfejezet**: [[Felhasználó kézikönyv>>doc:Manuals.User Manual.WebHome]]
Copyright 2020 StruSoft AB
FEM-Design Wiki