Öszvér keresztmetszetű oszlopok az ún. "egyszerűsített módszer" (EN 1994-1-1 6.7.3) alapján ellenőrizhetők, mely módszer a keresztmetszet- és vasalástervezést az elméleti interakciós felület alkalmazásával javasolja.

Tartalomjegyzék:


Modellezési követelmények

Öszvér oszlopok tervezésének feltétele a kékkel jelölt keresztmetszetek alkalmazása modellezéskor:

1616158262095-967.png

 • A keresztmetszetnek meg kell felelnie az EN 1994-1-1 szabvány 6.7.1 és 6.7.3.1 követelményeinek.
 • Több acél anyag egy keresztmetszeten belül nem megengedett.
 • A Közbenső keresztmetszet paranccsal (Szerkezet) módosított oszlopokra öszvér oszlopként tervezése nem lehetséges.
 • Az EN 1994-1-1: 6.7.1. (4) feltételt nem alkalmazzuk tervezés során.
 • Az EN 1994-1-1: A 6.7.3.2 (6) (kör keresztmetszetű kibetonozott acélcső képlékeny nyomási ellenálásának növelése) képletei nem alkalmazhatóak.

Beállítások

Az Öszér oszlop tervezési/ellenőrzési lehetőségei az Öszvér tervezés fülön érhetőek el:

1616158440796-655.png

A szokásos vasbeton tervezésben használt paraméterek mellett a következő Tervezési paraméterek adhatóak meg:

 • módszerválasztás együttes nyomás és hajlítás esetének ellenőrzésére, és
 • vasbeton rész nyírási ellenállásának opcionális figyelembevétele.

1616683876852-885.png

Ellenőrzés és eredményei

Kihasználtság-vizsgálat

Öszvér keresztmetszetű oszlopokra a következő ellenőrzések végezhetőek el :

 • Szerkezeti acél kihasználtsága nyírásra (EN 1993-1-1: 6.2.6)
 • Kengyel kihasználtság (EN 1992-1-1: 6.2, 6.3)
 • Beton kihasználtság nyírásra (EN 1992-1-1: 6.2, 6.3)
 • Kihasználtság kihajlásra (EN 1994-1-1: 6.7.3.5)
 • Keresztmetszet kihasználtság (EN 1994-1-1: 6.7.3)
 • Repedéstágasság ellenőrzés (EN 1992-1-1: 7.3; teljesen körbevett I szelvényekre)
 • Kihasználtág ellenőrzés csavarásra nem elérhető mivel az EN 1994-1-1 nem ismerteti a keresztmetszetel csavarási ellenállását.
 • Vasalás megadása nem kötelező.
 • Abban az esetben, ha valamely szabvány követelmény nem teljesül a kihasználtság értéke 1000% lehet.

1616159987692-907.png

Manuális tervezés

A manuális tervezés ablaka 3 részből áll: Keresztmetszet, Térbeli nézet és Eredmények.
A vasalás (hosszirányú acélbetétek és kengyelek) a Keresztmetszet és Térbeli nézet ablakokat közösen használva adhatjuk meg: például a kengyel alakját a Keresztmetszet ábrában, míg a kengyelek kiosztását a Térbeli nézetben.

1616162685852-356.png

Az Eredmények ablakban az elméleti interakciós felület és a kihasználtság eredmények oszlophossz menti eloszlása jeleníthető meg.

Az Öszvér tervezés fülön elérhető Számítási paraméterek (az αM kivételével, ami nincs figyelembe véve) jelentősen befolyásolják az interakciós felület számítását.

1616171716116-481.png

1616170226330-279.png

A Manuális tervezés azt is lehetővé teszi, hogy a kihasználtság eredmények alapján módosítsuk kiindulási keresztmetszetünket egy megfelelőbbre (ún. Alkalmazott keresztmetszetre).

1616171097216-644.png

 A Manuális tervezés során megadott keresztmetszet és vasalás az OK gombbal hagyható jóvá, így azok alapján a modelltérbe visszatérve a teljes szerkezeti modellhez azonnal frissül.

1616170507634-496.png

Az öszvér tervezés adatok a modelltérben is megjeleníthetőek:

 • a tervezett vasalás a "Vb. rúd, vasalás előnézet" Objektum fóliával,
 • az alkalmazott keresztmetszet pedig az "Öszvér oszlop, alkalmazott objektum" Objektum fóliával.

Részletes eredmények

Táblázatként a tervezett vasalás-, keresztmetszet- és anyagadatokat illetve a következő ellenőrzés-eredményeket listázhatjuk ki:

 • Szerkezeti acélkihasználtság:
  • A vasbeton részek nyírási ellenállása elhanyagolható a Számítási paramétereknél, ezért a teljes nyírásra tervezést az acél keresztmetszetre végezzük.
  • Az acél rész nyírási ellenállását az EN 1993-1-1: 6.2 szerint végezzük.
  • Az alkalmazott nyomatékra vett ellenállások a nyíróeloszlás előzetes értékei
   • Mpl,a,Rd az acél keresztmetszetek képlékeny nyomatéki ellenállásának összege (alakváltozás nélkül).
   • Mpl,Rd az öszvérkeresztmetszet képlékeny nyomatéki ellenállásának tervezési értéke teljes nyírt kapcsolat esetén (alakváltozást figyelembe véve).
   • A beton maximális alakváltozása (általában 3.5‰) korlátozhatja az öszvér keresztmetszet képlékeny ellenállását, ami azt jelenti, hogy a szerkezeti acélrész nem folyik meg teljesen. Ebben az esetben az Mpl,a,Rd nagyobb lehet, mint az Mpl,Rd.
 • Kengyelkihasználtság nyírásra:
  • Ha nincs vasalás az oszlopan, akkor
   • minimális vasalásmennyiséget alkalmazunk, és
   • az alapján arra számoljuk  vasbeton részek nyírási ellenálását, mely a VRd,c értékét adja.
  • A vizsgálat nem releváns, ha a vasbeton részek nyírási ellenállását elhanyagoljuk.
  • Effektív szélességgel számolunk az extrém nyomott betonrészekben. Ha nincs vasalás, akkor az a betonrész magasságának 85% -aként számítjuk.
  • A bw tekintjük a karakterisztikus szélességnek (például "I" keresztmetszetre: y= beton szélesség - gerincvastagság, z= beton magasság - 2x övvastagság).
 • Betonkihasználtság nyírásra (ez nem releváns, ha a vasbeton rész nyírási ellenállását elhanyagoljuk)
 • Kihajlás:
  • Ec,eff = Ecm * 1 / (1 + ϕ)  elhanyagolja az eredeti képlet normálerő arányát. ϕ a rúdátmérő a Teherkombinációk határállapotára (általában THÁ).
 • Keresztmetszet kihasználtság:
  • A Számítási paraméterek alapértelmezett beállításai követik a szabvány-javaslatokat a tervezési nyomaték ellenőrzésére a két fő irányban, majd az interakcióra.
  • A FEM-Designban alkalmazott numerikus módszer lehetővé teszi a vizsgálatokat általános irányokban.
  • Ha a szerkezeti acél nyírási kihasználtsága meghaladja az 50% -ot, akkor az ρ értéket alkalmazzuk az acél keresztmetszet Av részének folyási feszültség csökkentésére az EN 1994-1-1: 6.7.3.2 (3) szerint.
 • Repedéstágasság:
  • Csak a vasalt és teljesen burkolt I szelványekre érhető el (mert a többi keresztmetszetnél az acél teljesen védi és zárja a beton részt).
  • Csak kvázi-állandó használhatósági határállapotú Teherkombinációkra (Hká) releváns.
  • Ha nincs vasalás, repedéstágasság nem számítható.

1616172569003-975.png

Példa kihasználtság eredményre:

1616179539208-393.png

Listázás

Öszvér tervezés a következő eredményekről ad listázható táblázatokat: 

 • Kihajlás, mint bemenőadat,
 • Kihasználtság eremények Teherkombinációkra, Teherkombinációk maximumára és Tehercsoportok maximumára.

1616172044690-345.png


Gyűjtőfejezet: Felhasználó kézikönyv

Tags:
Copyright 2020 StruSoft AB
FEM-Design Wiki