Az oldal a FEM-Design 20 verzió újdonságait ismerteti két csoportba foglalva:

  1. Fő újdonságok (teljesen új fejlesztések, munkafolyamatok és tervezési lehetőségek), és
  2. Egyéb újdonságok és továbbfejlesztések (meglévő funkciók bővítése új funkciókkal, illetve finomítása a pontosság, a részletezettség és a felhasználói élmény szempotokból).

Fő újdonságok

A FEM-Design 20 teljesen új fejlesztései munkafolyamat és tervezés szempontokból: 

IFC MODELLEK BEOLVASÁSA ÉS KEZELÉSE

A FEM-Design mostantól képes térbeli fizikai modellek behozatalára IFC fájlokon keresztül, majd a fizikai testeknek megfelelő parametrikus és szerkeszthető analitkus modellelemek (rudak és héjak) létrehozására. Számos ellenőrző és új automatikusan igazító eljárások biztosítják az import során létrejött analitikus modell folyamatosságát.

Lásd bővebben IFC import

AUTOMATIKUS ANALITIKUS MODELL IGAZÍTÁS

A 3D modell alapú munkafolyamatokból (például IFC fájlokon keresztül), a fizikai (elsősorban építészeti) testek geometriájából automatikusan létrejött analitikus modellelemek kapcsolata nem mindig folytonos. Ez a fizikai modellelemek leírásából és pozíciójából (pl. testműveletekből vagy pontatlan illesztésekből és adatbevitelből) adódik. A FEM-Design 20 gyorsan és  egyszerűen használható (egy- illetve két-kattintásos) szerkesztési eszközöket kínál az analitikus rudak és héjak pontos egymáshoz illesztéséhez és összekapcsolásához. Egy építésztől kapott összetett modell így pár lépésben folytonossá válhat a végeselemes analízis és tervezés követelményeinek megfelelően.

Lásd bővebben Automatikus analitikus modell igazítás

PARAMETRIKUS MODELLKÉSZÍTÉS

A FEM-Design 20 új modullal bővült olyan munkafolyamatokra és projektekre optimalizálva, melyek vizsgálandó szerkezetei típusban és geometriában hasonlóak, és csak főbb paramétereikben, méretéikben vagy ismétlődő alkotóikban különböznek egymástól. A Parametrikus modell modul hatékony megoldást kínál a típusszerkezetek gyors megadására és módosítására.

Lásd bővebben Parametrikus modellkészítés

ÁGYAZÁSI TÉNYEZŐ SZÁMÍTÁS

A FEM-Design 20 a felületi támaszok témakörét két újdonsággal bővíti:

  1. Változó merevségeloszlás tetszőlegesen megadott pontokban
  2. Ágyazási tényező-becslés lineáris rugalmas 3D-s talajmodell és talajparaméterek figyelembevételével.

Lásd bővebben Ágyazási tényező számítás

IDŐTÖRTÉNET-VIZSGÁLAT

A FEM-Design 20 új analízis módszerekkel bővült. Ilyen a 3 különböző módszer alapján elvégezhető lineáris Időtörténetizsgálat (LTHA). A szerkezet dinamikus terhelése és ellenállása számítható rezgéskényszerből (pl. időfüggő erőgerjesztésből) vagy talajgyorsulásból (pl. földrengéshatás). A szerkezeti válaszok eredményei elsősorban a dinamikus amplifikációs tényező (DAF) és a dinamikai elmozdulások és gyorsulások a szerkezet különböző pontjain.

Lásd bővebben Időtörténet-vizsgálat

VASBETON RUDAK TERVEZÉSE TŰZHATÁSRA

Az acél- és faszerkezetek tűztervezése mellett,  a FEM-Design 20 lehetőséget nyújt vasbeton rudak tűzhatással szembeni vizsgálatára is. Az alkalmazott számítási - az "500°C-os izoterm" és a "Zóna" - módszereknek köszönhetően a tűztervezés bármilyen típusú rúdkeresztmetszetre elvégezhető. A FEM-Design 20 nemlineáris, lezajlást modellező végeselemes hőátadást és -elemzést végez az "explicit időintegráció" séma alkalmazásával.

Lásd bővebben Vasbeton rudak tervezése tűzhatásra

FALAZOTT SZERKEZETEK TERVEZÉSE

A FEM-Design 20 egyik új tervezési lehetősége: téglafalak modellezése, igénybevétel-számítása és ellenőrzése kihasználtságra. A Falazat tervezés legfontosabb jellemzői: tégla anyagok (habarcs figyelembevételével is) és jellemzőik, fal-födém kapcsolatok testreszabása, a falak automatikus felosztása számítási sávokra, nyílások alatti/fölötti sávok elhagyhatósága.

Lásd bővebben Falazott szerkezetek tervezése

ÖSZVÉR KERESZTMETSZETŰ OSZLOPOK TERVEZÉSE

Az öszvérszerkezetek tervezése és ellenőrzése elérhető oszlopokra is az ún. "Egyszerűsített módszer" alapján (EN 1994-1-1 6.7.3). Az öszvér oszlopokat ellenőrizhetjük az általunk megadott egyedi vasalásra is.

Lásd bővebben Öszvér keresztmetszetű oszlopok tervezése


Egyéb újdonságok és továbbfejlesztések

A FEM-Design meglévő funkciónak újdonságai a 20-as verzióban:

Felhasználói felület
Adatbevitel
Terhelés
Analízis
Tervezés (általánosan)
Vasbetontervezés
Acélszerkezet-tervezés
Eredmény-megjelenítés
Dokumentáció-készítés


Hibajavítások és más változtatások

A FEM-Design 20 verzióban megjelenő hibajavítások és más változtatások listája itt olvasható el: Release notes

Tags:
Created by Iwona Budny Bjergø on 2021/03/03 11:14
Copyright 2022 StruSoft AB
FEM-Design Wiki